Ο καιρός

Κρουαζιέρες


Επικοινωνία

ΕΔΡΑ
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ)
Ιπποκράτους 88, Τ.Κ. 11472, Αθήνα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ)
Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

ΕΔΡΑ
info@aedik.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Διοικητικές Υπηρεσίες:
corinth_canal@aedik.gr
Τμ. Εξυπηρέτησης Πελατών (24Ωρ):
csd@aedik.gr
Πύργος Ελέγχου (24Ωρ):
controltower@aedik.gr
ΕΔΡΑ
210 3632185-6
Προϊσταμένη Γραμματείας:
Παρασκευουλάκου Αικατερίνη
210 3632185-6

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Διοικητικές Υπηρεσίες:
27410 30880
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (24Ωρ):
27410 30886
ΕΔΡΑ
210 3609082

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Διοικητικές Υπηρεσίες:
27410 30884
Τμ. Εξυπηρέτησης Πελατών (24Ωρ):
27410 30887

Όνομα *:

Επώνυμο *:
Τηλέφωνο:
E-mail *:
Επωνυμία:


Διεύθυνση:


Σχόλια:
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το κείμενο ασφαλείας στο πλαίσιο που ακολουθεί. *